Zdraví, aktívni a šťastní

Tento projekt sa realizuje vďaka projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 , ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Nejedna štatistika poukazuje na nárast obezity u detí. Stačí sa ich opýtať, čo vzácne sa skrýva za dverami detskej izby? Najčastejšou odpoveďou by bol počítač, notebook, playstation, X - BOX, televízor.... Nejedno dieťa príde zo školy domov, hodí tašku pod stôl a už sa venuje konzolovým a internetovým hrám a zje všetko, čo mu príde pod ruku. Pohyb takmer žiadny. Narastá obezita a s ňou súvisiace choroby. 

Hlavným cieľom tohto projektu je zapojenie žiakov a učiteľov akívnym a zmysluplným spôsobom do aktivít zameraných na zdravý životný štýl. Žiaci budú absolvovať tvorivé dielne, ktoré sa budú realizovať nielen v triedach, ale aj v telocvični a v teréne za pomoci lektorov. Projekt je rozdelený na 3 tematické okruhy:

1. Zdraví- cieľom je naučiť žiakov správne sa stravovať, naučiť ich správnym stravovacím návykom

2. Aktívni - cieľom je zvýšenie záujmu o pohyb, naučiť žiakov aktívne tráviť svoj voľný čas

3. Šťastní- cieľom je formovať u žiakov postoje, ktoré podporujú zdravý životný štýl bez drog a viesť ich k zodpovednosti za svoje konanie